ES / EN / CAT

Sostenibilitat

Sostenibilitat

AVENTATGES I BENEFICIS MEDIAMBIENTALS DEL SISTEMA DE TRACTAMENT DE RESIDUS PROPOSAT

  • Índexs elevats de reciclatge.

  • Estalvi d’energia.

  • Reducció de les emissions de CO2.

  • Generació d’Energia Elèctrica per a autoconsum de la planta i/o la seva venda.

  • Energia Tèrmica per a ser utilitzada en el procés de fermentació, assecat del RSU si fos necessari, climatització de la nau i oficines, etc.

  • Obtenció de biofertilitzant com a subproducte de la planta de biogàs, per a ús en jardineria i/o agricultura.

  • Les plantes proposades resolen el problema dels lixiviats perillosos, convertint-los en beneficis mediambientals ja que són una excel•lent matèria primera per a la producció de biogàs.

  • Aquestes plantes augmenten la vida útil de l’abocador controlat multiplicant-la per 3.

  • Possibilitat de “upgrading” del Biogàs, per aconseguir les característiques d’un gas natural CH4 > 95% i utilitzar-lo com a combustible per a transport públic/privat, o bé embotellat per a ús domèstic.

  • Les plantes proposades són una contribució a la reducció de l’efecte hivernacle global, disminuint així l’impacte del canvi climàtic.

Impacte en el canvi climàtic del model de tractament dels RSU proposat

CUMPLIMENT ACORDS DE DESEMBRE 2015 PARÍS SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC

L’Impacte Ambiental amb relació al Canvi Climàtic i els Acords de París de desembre 2015 és totalment positiu per:

Reducció de l’energia generada amb els combustibles fòssils i les seves emissions de CO2 associades, al generar energia verda i renovable a partir de la biomassa per mitjà de la generació de biogàs procedent de la fermentació anaeròbica de la fracció orgànica.

Al no abocar la fracció orgànica dels Residus Sòlids Urbans (RSU) en farcit sanitari s’eviten les emanacions de CH4 a l’atmosfera que, des del punt de vista del canvi climàtic 1 Ton CH4 = 23 Ton CO2.

Producció de compost biofertilitzant a partir de la fracció orgànica amb lo que s’estalvia l’energia necessària i les emissions de CO2 associades per a la producció dels fertilitzants sintètics.

Al recuperar els materials reciclables plàstics, vidre, metalls, cartrons, papers, etc. per a produir nous materials s’estalvia energia procedent de combustibles fòssils i les emissions de CO2 associades.

EXEMPLE

ESTALVI EN EMISSIONS DE CO2 PER A UNA PLANTA DE 200 000 TON/ANY DE RSU:

 

1- Fracció orgànica. Producció d’Energia Verda amb biogàs

21.076 TON CO2/ANY

2- Estalvi emanacions CH4 de la fracció orgànica en farcit sanitari al no disposar les matèries orgàniques en el mateix

116.770 TON CO2/ANY

3- Producció de biofertilitzant

43.867 TON CO2/ANY

4- Materials reciclables

134.227 TON CO2/ANY

TOTAL ESTALVI ANUAL D’EMISSIONS CO2

315.940 TON CO2/ANY

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’ESTALVI EN TON CO2/ANY AL PREU MITJÀ 2015

- El preu mitjà per a l’any 2015 ha sigut 8.50 dòlars/Ton CO2

- Ingressos per venda: 315.940 TON CO2/ANY * 8.50$/TON CO2 = 2.685.490$/ANY

 

Tecnologies que fan servir altes temperatures: incineració i syngas

Calificació medioambiental

 

Propers esdeveniments

Ubicació

Igualada - Barcelona - ESPAÑA

E-mail :info@engreeng.com

Demana el teu estudi

*Camps obligatoris

* Accepto la política de protecció de dades