ES / EN / CAT

Política de Privacitat

Conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que queda garantida la seguretat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, les quals passen a formar part dels corresponents fitxers de dades personals, propietat d’EGREEN, per a d’acord amb lo disposat en la LOPD i, la Llei 34/2002, de 11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li podem enviar informació sobre els nostres serveis a través de qualsevol mitjà de comunicació electrònic. Així mateix, manifesta que les dades que ens ha fet arribar són certes i que vostè és la persona autoritzada per a poder fer ús de les mateixes eximint a EGREEN de qualsevol dany i perjudici que pugui patir degut a falta de veracitat en el contingut de la informació facilitada.

La política de protecció de dades d’EGREEN li assegura, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, cancel•lació, rectificació o oposició que la Llei li reconeix, podent-los exercir (prèvia acreditació de la seva identitat) enviant-nos un e-mail a info@engreeng.com

AVÍS LEGAL

Aquest lloc web ha sigut creat per l’empresa EGREEN - Environmental Green Engineering S.L , amb seu a Igualada, amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d’aquest Avís legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL

Queden reservats tots els drets de propietat intel•lectual i els drets d’explotació sobre aquest lloc web, el seu software, disseny gràfic i els seus continguts, a favor d’EGREEN, llevat que s’especifiqui una altra cosa.

Els noms, dissenys, logotips i/o marques que figuren en aquest lloc web estan degudament registrats per EGREEN.

Qualsevol ús indegut dels mateixos per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit per via judicial de conformitat amb la legislació vigent.

Algunes de les imatges són de vanesafotografia

CONDICIONS D’UTILIZATCIÓ

La navegació per la web d’EGREEN, atorga la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserves del present Avís Legal.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts publicats en aquest lloc web d’una forma lícita en general i, en particular, es compromet a abstenir-se de (a) utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic; (b) emprar els continguts amb fins econòmics, venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació; (c) qualsevol secció de la web, on es faciliten dades de caràcter personal, l’usuari manifesta expressament, que les dades proporcionades són certes i que és la persona autoritzada per a fer ús de les mateixes, eximint expressament a EGREEN de qualsevol dany i perjudici que pugui patir degut a falta de veracitat en el contingut de la informació facilitada.

EGREEN es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

EGREEN, no assumeix cap tipus de responsabilitat per l’ús o el mal ús de la informació, les dades facilitades, els serveis o productes ressenyats en aquest lloc web.

EGREEN, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzant per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

EGREEN podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en aquest lloc web sense que això doni lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna. Tampoc es farà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pogueren derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament d’aquest lloc web.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

A tots els efectes, les relaciones amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

EGREEN i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Tornar

 

 

Propers esdeveniments

Ubicació

Igualada - Barcelona - ESPAÑA

E-mail :info@engreeng.com

Demana el teu estudi

*Camps obligatoris

* Accepto la política de protecció de dades